IniciCursosCursos regulars

Cursos regulars

regularsINICI  DE  CLASSES CURS 2019-2020:

  • Dimecres  25/09/2019:  grups A/B de 1r, 2n i C1 d'anglès; 3r, 4t i de francès.
  • Dijous  26/09/2019: grups A/B de 3r, 4t i 5è d'anglès ; 1r, 2n i C1 de francès.  

→ Consulteu els horaris i l'aulari dels grups per al curs 2019-2020: pdf

El primer dia de classe el professorat us informarà dels manuals i llibres de lectura obligatoris del vostre curs.

Durant l'any acadèmic 2019-2020, la durada total dels estudis a les Escoles Oficials d'Idiomes és de sis cursos, d'un mínim de 130 hores cadascun, amb els quals es poden obtenir els següents certificats:

  • Certificat de Nivell Bàsic A2 en acabar segon.
  • Certificat de Nivell Intermedi B1 en acabar tercer.
  • Certificat de Nivell Intermedi B2 en acabar cinquè.
  • Certificat de Nivell Avançat C1 en acabar sisè: +Info

Idiomes que es poden cursar a l'EOI Barcelona V-Sants : anglès i francès.

Es tracta de cursos extensius en horari de tarda (de 16h a 18:15h) i vespre (de 18:30h a 20:45h), amb una durada de setembre a juny, i presencials, és a dir que l'assistència a classe és fonamental.

Go to top