IniciIdiomesAnglès

Anglès

 • dep anglès webProfessorat, nivells i grups/horaris d'anglès curs 2020-21
 • Horaris d'Atenció a l'Alumnat curs 2020-21
 • Llibres de text i lectures curs 2020-21 (consultable a patir del 01/10/2020)
 • Currículum curs 2020-21
 • Calendari d'activitats culturals 2020-21 (disponible properament)
 • Enllaços d'interés (disponible properament)

GRUPS ANGLÈS CURS 2020-2021 

PROFESSOR/A Grup (Nivell) HORARI DIES
Angèlica Sanz (Aula 5) 1B (A1)  16h-18.15h  DL/DX
Angèlica Sanz (Aula 5) 1A (A1)  18.30h-20.45h  DL/DX
A determinar (Aula 1) 2B (A2)  16h-18.15h  DL/DX
A determinar (Aula 1) 2A (A2)  18.30h-20.45h  DL/DX
A determinar (Aula 5) 3B (B1)  16h-18.15h  DM/DJ
A determinar (Aula 5) 3A (B1)  18.30h-20.45h  DM/DJ 
Eulàlia Carceller (Aula 2) 4B (B2.1)  16h-18.15h  DM/DJ 
Eulàlia Carceller (Aula 2) 4A (B2.1)  18.30h-20.45h  DM/DJ 
A determinar (Aula 1) 5B (B2.2)  16h-18.15h  DM/DJ 
A determinar (Aula 1) 5A (B2.2)  18.30h-20.45h  DM/DJ 
Eulàlia Carceller (Aula 2) C1 (C1)  18.30h-20.45h  DL/DX
 • Calendari del curs 2020-2021 pdf 
 • Horari d’Atenció a l’Alumnat d’Anglès  pdf (Consutable a partir del 01/10/2020)
 • Llibres de text 2020-2021  / Material complementari pdf
 • Currículums:
  • nivell Bàsic A2 pdf (provisional i en revisió)
  • nivell Intermedi B1 pdf
  • nivell Intermedi B2 pdf
  • nivell Avançat C1 : objectifs generals, per destreses i competències generalspdf; objectifs específicspdf 
Guardar
Go to top