IniciSecretaria

Informacions i avisos

avisos web

ALUMNAT PIA+ CURS: CONDICIONS DEL PROGRAMA PIA+ 
Aquí trobareu la informació referent a les característiques del programa PIA+ EOI, amb novetats importants per a l'antic alumnat del programa MES del curs 2020-2021. Més informació aquí.

 ***

RECORDATORI: ON i COM PUC ACCEDIR PER TAL DE CONSULTAR LES MEVES NOTES i REALITZAR LA MATRÍCULA PER AL CURS VINENT?

Les qualificacions acadèmiques (APTE/A, NO APTE/A, NO PRESENTAT/DA i/o NO QUALIFICAT/DA) es poden consultar a l'aplicació CentrosNET a partir de les 00.00h del dijous 23 de juny (+INFO publicació de resultats curs 2020-2021). A través d'aquesta aplicació també podreu realitzar la MATRÍCULA DE L'ANTIC ALUMNAT durant els dies indicats de juliol 2021 (+ INFO matrícula antic alumnat / FULL INFORMATIU MATRÍCULA ANTIC ALUMNATpdf).

centrosnet


Teniu a la vostra disposició aquesta GUÍA D'ACCÉS i USOS DE CENTROSNET per a facilitar-vos l'accés a l'aplicació de matrícula.

Per a accedir a CentrosNET heu d'introduir SEMPRE les dades personals dels 3 camps: USUARI (=data de naixement dd/mm/aaaa), CONTRASENYA (= DNI sense lletra,o NIE amb la primera lletra i sense la darrera, o passaport amb tots els números i lletres) i CONTRASENYA PERSONAL (= aquella que us haureu generat vosaltres mateixos). 

Llegeix més...

Matrícula d'antics alumnes

JULIOL 2021: Matrícula Antic Alumnat Curs 2021-2022 

>>>>Trasllats de matrícula extraordinaris JULIOL 2021

De manera extraordinària i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d'origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola els dies 12 i  13 de juliol. El procés es farà TELEMÀTICAMENT enviant la sol·licitud de trasllat a l'adreça Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. , i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L'adjudicació de places es farà per ordre de rebuda dels correus.

La documentació que caldrà adjuntar en el correu electrònic serà la següent:

   • IMPRESCINDIBLE: Telèfon de contacte
   • DNI/NIE o passaport
   • Full de sol·licitud de trasllat de matrícula viva (IMPORTANT: especifiqueu l'horari i/o els horaris desitjat/s per ordre de preferència)
   • Imprès de matrícula (obtingut un cop formalitzada la matrícula online)
   • Fotocòpia dels rebuts de pagament de la matrícula (dos comprovants: el corresponent la taxa/preu públic i del preu públic de 30 euros de plataforma i serveis)


L'escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes a través de correu electrònic i/o telèfon, per notificar l'acceptació o la denegació del trasllat. En cas d'acceptació, l'alumne/a haurà de respondre per correu electrònic donant el seu consentiment final per a finalitzar el trasllat de matrícula.

ATENCIÓ: un cop acceptat i confirmat el trasllat NO es podrà acceptar ni optar a qualsevol altre trasllat que s'hagués sol·licitat en una altra EOI. El procés de trasllat ha d'haver acabat abans del 19 de juliol.

>>>> Trasllats de matrícula extraordinaris de l'alumnat menor d’edat JULIOL 2021:

El trasllat de matrícula dels menors d’edat haurà de ser tramitat pel representant legal del menor (pare, mare o tutor/a legal). Cal aportar la documentació especificada i, a més, la fotocòpia del DNI/NIE o passaport del pare/mare o tutor/a legal. 

 NOTA INFORMATIVA MATRÍCULA CURS 2021-22

El curs 2021-22 es podrà veure afectat segons l'evolució de la pandèmia i les instruccions del Departament d'Educació i del de Salut.  Es treballa per garantir el màxim de presencialitat tot i que, depenent dels recursos del centre, les condicions de presencialitat podrien variar segons el context.  És important tenir en compte aquests aspectes abans de formalitzar la matrícula ja que, en cas que calgui passar a classes online, serà necessari disposar de connexió a internet i comptar amb un dispositiu amb càmera i micròfon.

Accés a la matrícula on-line d'antics alumnes. (Disponible a partir de les 9 hores del dia 01/07/2021)

ATENCIÓ: per a accedir a CENTROSNET i poder matricular-vos, heu d'introduir SEMPRE les dades personals dels 3 camps: USUARI (=data de naixement centrosnetdd/mm/aaaa), CONTRASENYA (= DNI sense lletra,o NIE amb la primera lletra i sense la darrera, o passaport amb tots els números i lletres) i CONTRASENYA PERSONAL (= aquella que us haureu generat vosaltres mateixos). Podeu consultar la GUÍA D'ACCÉS i USOS DE CENTROSNET.

Documents a consultar a l'hora de fer la matrícula:
Taxes i preus públics. / Exempcions i bonificacions curs 2021-2022


>>>> INCIDÈNCIES DE MATRÍCULA de l'antic alumnat:

Si teniu qualsevol problema a l'hora de fer la vostra matrícula online, caldrà enviar un correu a Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.  per demanar cita prèvia. El correu haurà d'especificar les vostres dades personals i acadèmiques (nom i cognoms, DNI/NIE/Passaport, curs/nivell i idioma) i exposar quina és la vostra problemàtica. Els dies de resolució d'incidències de matricula són el 8 i 9 de juliol 2021. Després d'aquests dies, ja no es podran atendre incidències de matrícula de l'antic alumnat.·INFORMACIÓ SOBRE LA PREINSCRIPCIÓ i MATRÍCULA DEL NIVELL C2.1 D'ANGLÈS - CURS 2021-2022 :

1.RESOLUCIÓ EDU/1093/2020 de 18 maig per la qual es determinen el calendari i les condicions de la preinscripció i matrícula als cursos de nivell avançat C2 d’idiomes de les escoles oficials d’idiomes.

2. Informació dels centres on s'imparteix el nivell C2.1 d'anglès: +info (En aquest centre no s'ofereix aquest nivell)

 3. Full informatiu sobre el nivell C2 i l'accés al curs C2.1: pdf

ATENCIÓ: en aquest centre NO s'ofereix el nivell C2.1

Beques i ajuts

Ajuts i programes de beques:beques ajuts web

 • Convocatòria d’ajuts del programa PARLA 3 per als estudiants universitaris matriculats a l’EOIBV-Sants

 

Llegeix més...

Tràmits i impressos

Certificat de Nivell Bàsic : L’esten l’escola i no cal sollicitar-ho

Certificat de Nivell Intermedi B1 : L’esten l’escola i no cal sol•licitar-ho

Certificat de Nivell Intermedi B2 :   S’ha de fer el tràmit de sol•licitud del títol a Secretaria / Taxes per expedició de títols acadèmics i professionals: consulteu graella resum /  + Info

Certificat del Nivell Avançat C1 : S’ha de fer el tràmit de sol•licitud del títol a Secretaria / Taxes per expedició de títols acadèmics i professionals: consulteu graella resum / + Info

Aquí trobareu els models descarregables dels impresos utilitzats en alguns dels tràmits que es poden fer a la secretaria de l'escola:

És possible realitzar el trasllat de matrícula viva (és a dir, durant el període lectiu) entre les diferents EOI de Catalunya sempre que el centre receptor confirmi a l’alumne/a que té una plaça disponible en l’horari desitjat, d’acord amb els terminis següents:

 • De curs extensiu a curs extensiu, fins al 29 d'abril de 2022.
 • De curs flexibilitzat (1rA, 2nA, 3rA) a curs extensiu (1r, 2n, 3r) i viceversa, fins al 30 de novembre de 2021.
 • De curs flexibilitzat (1rB, 2nB, 3rB) a curs extensiu (1r, 2n, 3r) i viceversa, fins al 31 de març de 2022.

La sol·licitud de trasllat es fa al centre de destinació mitjançant el model de sol·licitud de trasllat. La documentació que cal aportar és el full de pagament de matrícula efectuada en el centre d’origen i una fotocòpia del document d’identitat.
ATENCIÓ: l’alumnat procedent d’altres comunitats autònomes han de pagar les taxes o preus públics vigents a Catalunya.

Trasllat de matrícula en període no lectiu (entre EOI de Catalunya)
L’alumnat oficial, un cop formalitzada la matrícula d'antic alumne al mes de juliol, pot sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra EOI de Catalunya en el període establert. La sol·licitud de matrícula es fa presencialment a l’escola de destinació, i queda condicionada a la disponibilitat de places. La documentació que cal aportar és el full de pagament de matrícula efectuada en el centre d’origen i una fotocòpia del document d’identitat.

Renúncia  

 • Es pot formalitzar a Secretaria fins al 30 de novembre de 2021.
 • La renúncia no suposa el còmput del curs a efectes de repetició si es presenta dins el termini establert per cada curs, ni el dret al retorn de cap taxa/preu públic. Es pot sol·licitar una sola vegada per curs.
 • Motius: Quan existeixi la impossibilitat de continuar assistint a classe. 

Canvi d’horari 

 • Només es pot sol·licitar un cop acabat tot el procés de matrícula. Durant el curs 2021-22 es pot sol·licitar a partir del 11 d'octubre de 2021. Es resoldrà seguint l’ordre de presentació i sempre que hi hagi vacants en el grup sol·licitat.
 • Resolució: Es resoldrà seguint l’ordre de presentació
 • Concessió: Sempre que hi hagi vacants en els grups demanats a la Instància

Convocatòria addicional 

 • Període de presentació de sol·licituds: A partir del moment que es publiquin els resultats finals i fins el primer divendres de juliol.
 • Quan es pot demanar: Quan l’alumne hagi esgotat el nombre de convocatòries ordinàries per la superació del nivell bàsic, intermedi B1, intermedi B2 o avançat sempre que hagi tingut una assistència mínima d’un 80% a les classes i no representi fer el curs per quarta vegada.
 • Quan es té dret a aquesta convocatòria: Només tindrà dret a aquesta convocatòria una vegada dins un mateix nivell: un cop dins el nivell Bàsic (per segon curs) i/o un cop dins el nivell Intermedi B1 (tercer curs) i/o un cop dins el nivell Intermedi B2 (per cinquè curs), i/o un cop dins el nivell Avançat C1.

Retorn de taxes 

 • Només en cas d’impossibilitat d’iniciar el curs s’admetrà una renúncia amb devolució abans del 5 d’octubre de 2021.
Guardar

INFORMACIONS IMPORTANTS PER AL CURS 2021-2022

importantEl curs 2021-2022 serà 100% presencial però cal tenir en compte que la situació sanitària pot alterar aquest plantejament: es podrà veure afectat segons l'evolució de la pandèmia i les instruccions del Departament d'Educació i del de Salut. Es treballa per garantir el màxim de presencialitat tot i que, depenent dels recursos del centre, les condicions de presencialitat podrien variar segons el context.

És important tenir en compte aquests aspectes abans de formalitzar la matrícula ja que, en cas que calgui passar a classes online, serà necessari disposar de connexió a internet i comptar amb un dispositiu amb càmera i micròfon

 Pla d'Organització per al curs 2021-2022pdf.

INICI DE LES CLASSES: Dilluns 27 de setembre per als grups de DILLUNS/DIMECRES i dimarts 28 de setembre per als grups de DIMARTS/DIJOUS. 

Us desitgem un bon curs!

Preinscripció i matrícula d'alumnat nou

nou animatPREINSCRIPCIÓ i MATRÍCULA del NOU ALUMNAT - Curs 2021-2022 (de A1 a C1) 

Accediu a la vostra preinscripció per ÚLTIMES VACANTS ANGLÈS (a partir 21 setembre) i ÚLTIMES VACANTS FRANCÈS (a partir 22 setembre). Més informació al web del Departament d'Educació.

NOTA INFORMATIVA MATRÍCULA CURS 2021-22
El curs 2021-22 es podrà veure afectat segons l'evolució de la pandèmia i les instruccions del Departament d'Educació i del de Salut.  Es treballa per garantir el màxim de presencialitat tot i que, depenent dels recursos del centre, les condicions de presencialitat podrien variar segons el context.  És important tenir en compte aquests aspectes abans de formalitzar la matrícula ja que, en cas que calgui passar a classes online, serà necessari disposar de connexió a internet i comptar amb un dispositiu amb càmera i micròfon.

Procediment general i termini de preinscripció i matrícula ONLINEdel 31 d'agost (des de les 9h) al 3 de setembre de 2021 (fins a les 14 h).  NOVETAT: Accediu a la vostra preinscripció per ÚLTIMES VACANTS ANGLÈS (a partir 21 setembre) i ÚLTIMES VACANTS FRANCÈS ( a partir 22 setembre).
blog1 140 100


Atenció INCIDÈNCIES de preinscripció i matrícula:  3 de setembre de 2021 (de 9.30h a 14h) havent concertat cita prèvia per email / telèfon.

Enllaç de preinscripció i matrícula ONLINE :

Calendari de preinscripció i matrícula nou alumnat (2021-2022) pdf [+info]

INFORMACIÓ PER A L'ALUMNAT MATRICULAT: un cop efectuat el pagament, en cas d'haver declarat alguna BONIFICACIÓ O EXEMPCIÓ cal trametre al centre la documentació que la justifica a través del correu electrònic Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. . En cas de no gaudir de bonificacions o exempcions no cal trametre el resguard de pagament.

DATES INICI DE CURS 2021-2022:

 •  grups A/B de A1, A2 i C1 d'anglès ; B1B2.1 i B2.2 de francès: dilluns 27 de setembre de 2021
 •  grups A/B de B1, B2.1 i B2.2 d'anglès ; A1A2 i C1 de francès: dimarts 28 de setembre de 2021

INFORMACIÓ SOBRE LA PREINSCRIPCIÓ i MATRÍCULA DEL NIVELL C2.1 D'ANGLÈS 

1. RESOLUCIÓ EDU/1093/2020 de 18 maig per la qual es determinen el calendari i les condicions de la preinscripció i matrícula als cursos de nivell avançat C2 d’idiomes de les escoles oficials d’idiomes.
 
2. Més informació al web del Departament d'Educació (centres on s'impartirà nivell C2.1 d'anglès).

 

Atenció públic

IMPORTANT: L'horari d'atenció al públic pot variar. Consulteu-lo a continuació.

  

atenció públic web

HORARI DE SECRETARIA (a partir del 27 de setembre)

 • De dilluns a dijous, de 16h a 20h
 • Divendres, de 9.30h a 13.30h

 Calendari del curs 2021-2022  pdf

 

SOL·LICITUD TÍTOLS ACADÈMICS obtinguts al juny 2021

- A2 i B1:  es podran passar a recollir per la secretaria del centre a partir del 14 de juliol.

- B2 i C1: s'ha de sol·licitar la seva expedició, a partir del 4 d'octubre, mitjançant previ pagament de la taxa corresponent.

EOI Barcelona-Sants
C/ Comtes de Bell-lloc, 86
08014 Barcelona
Tel. 93 6671894 

e-mail: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Go to top