IniciSecretariaTràmits i impressos

Tràmits i impressos

docs tràmits webAquí trobareu els models descarregables dels impresos utilitzats en alguns dels tràmits que es poden fer a la secretaria de l'escola:

 • Model d'INSTÀNCIA (reclamacions, peticions, sol·licituds genèriques...);
 • Imprès de SOL·LICITUD de CERTIFICAT (B2 i C1);
 • Imprès de SOL·LICITUD de TRASLLAT (de matrícula viva, en període no lectiu i/o trasllat d'expedient);
 • Imprès de SOL·LICITUD de CANVI D'HORARI;
 • Imprès de SOL·LICITUD de CONVOCATÒRIA ADDICIONAL;
 • Imprès de SOL·LICITUD de RENÚNCIA (amb i/o sense reserva de plaça);
 • Imprès de SOL·LICITUD de RETORN DE TAXES (abans del 4 d'octubre de 2019).

tramitsInstància doc pdf

Sol•licitud de certificats doc pdf

Certificat de Nivell Bàsic : L’esten l’escola i no cal sol•licitar-ho

Certificat de Nivell Intermedi B1 : L’esten l’escola i no cal sol•licitar-ho

Certificat de Nivell Intermedi B2 :   S’ha de fer el tràmit de sol•licitud del títol a Secretaria* / Taxes per expedició de títols acadèmics i professionals: consulteu graella resum /  + Info

Certificat del Nivell Avançat C1 : S’ha de fer el tràmit de sol•licitud del títol a Secretaria* / Taxes per expedició de títols acadèmics i professionals: consulteu graella resum / + Info

*AVÍS: NOMÉS es podran atendre les sol·licituds d'expedició de títols de nivell B2 i C1 entre les 16h i 18h de dilluns a dijous, divendres de 9.30h a 13.30h. [HORARI MODIFICAT PER LA COVID-19. Consulteu l'horari d'atenció al públic]

LLiurament dels certificats de Nivell Bàsic A2 i Nivell Intermedi B1 obtinguts durant el curs 2019-2020 : es podran recollir a secretaria a partir del 5 d'octubre 2020 en horari d'atenció al públic.

Sol·licituds dels títols oficials de Nivell Intermedi B2 i Avançat C1 obtinguts durant el curs 2018-2019 : el tràmit s'ha de fer presencialment a la secretaria de l'escola a partir del 5 d'octubre 2020 en horari d'atenció al públic.

 

Trasllat de matrícula pdf

És possible realitzar el trasllat de matrícula ("viva") entre les diferents EOI de Catalunya sempre que el centre receptor confirmi a l’alumne/a que té una plaça disponible en l’horari desitjat, d’acord amb els terminis següents:

 • De curs extensiu a curs extensiu, fins al 28 de febrer de 2020.
 • De curs flexibilitzat (1rA, 2nA, 3rA) a curs extensiu (1r, 2n, 3r) i viceversa, fins al 29 de novembre de 2019.
 • De curs flexibilitzat (1rB, 2nB, 3rB) a curs extensiu (1r, 2n, 3r) i viceversa, fins al 31 de març de 2020.

La sol·licitud de trasllat es fa al centre de destinació mitjançant el model de sol·licitud de trasllat. La documentació que cal aportar és el full de pagament de matrícula efectuada en el centre d’origen i una fotocòpia del document d’identitat.
ATENCIÓ: l’alumnat procedent d’altres comunitats autònomes han de pagar les taxes o preus públics vigents a Catalunya.

Trasllat de matrícula en període no lectiu (entre EOI de Catalunya)
L’alumnat oficial, un cop formalitzada la matrícula al centre d'origen, pot sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra EOI de Catalunya el 15 i 16 de juliol de 2019. La sol·licitud de matrícula es fa presencialment a l’escola de destinació, i queda condicionada a la disponibilitat de places. La documentació que cal aportar és el full de pagament de matrícula efectuada en el centre d’origen i una fotocòpia del document d’identitat.

Renúncia  doc pdf

 • Es pot formalitzar a Secretaria fins al 29 de novembre de 2019.
 • L’alumne haurà d’indicar si desitja la reserva de plaça o no.
 • Es pot sol•licitar renúncia de matrícula per a cada curs del mateix idioma una sola vegada. No es computarà la convocatòria a efectes de repetició si s’ha formalitzat dins el termini establert.
 • Motius: Quan existeixi la impossibilitat de continuar assistint a classe. 

Canvi d’horari doc pdf

 • Només es pot sol·licitar un cop acabat tot el procés de matrícula. Durant el curs 2019-20 es pot sol·licitar a partir del 9 d'octubre de 2019. Es resoldrà seguint l’ordre de presentació i sempre que hi hagi vacants en el grup sol·licitat.
 • Resolució: Es resoldrà seguint l’ordre de presentació
 • Concessió: Sempre que hi hagi vacants en els grups demanats a la Instància

Convocatòria addicional doc pdf

 • Període de presentació de sol·licituds: A partir del moment que es publiquin els resultats finals i fins el primer divendres de juliol.
 • Quan es pot demanar: Quan l’alumne hagi esgotat el nombre de convocatòries ordinàries per la superació del nivell bàsic, intermedi B1, intermedi B2 o avançat sempre que hagi tingut una assistència mínima d’un 80% a les classes i no representi fer el curs per quarta vegada.
 • Quan es té dret a aquesta convocatòria: Només tindrà dret a aquesta convocatòria una vegada dins un mateix nivell: un cop dins el nivell Bàsic (per segon curs) i/o un cop dins el nivell Intermedi B1 (tercer curs) i/o un cop dins el nivell Intermedi B2 (per cinquè curs), i/o un cop dins el nivell Avançat C1.

Retorn de taxes pdf

 • Només en cas d’impossibilitat d’iniciar el curs s’admetrà una renúncia amb devolució abans del 4 d’octubre de 2019.
Guardar
Go to top