IniciServeisSessions de conversa

Sessions de conversa

conversa web
NOVETAT CURS 2019-2020: GRUPS DE CONVERSA PER A L'ALUMNAT OFICIAL DE L'ESCOLA

AVÍS CANCEL·LACIÓ CLASSES DE CONVERSA  : Davant del tancament del centre degut a la pandèmia de la Covid-19, totes les classes de conversa queden cancel·lades fins a nova ordre.

NOUS HORARIS DE CONVERSA : A partir del proper dilluns 03/02/2020 hi haurà una nova distribució de grups de conversa per nivells. Podeu consultar els nous grups i horaris a les graelles actualitzades per a cada idioma

conversa

 

GRUPS DE CONVERSA  (d'accés exclusiu per a l'alumnat oficial de l'EOI Barcelona V-Sants)*:

Grups de conversa curs 2019-2020 

Publicació i informació general:pdf

DISTRIBUCIÓ GRUPS DE CONVERSA 1r QUADRIMESTRE (a partir del 14 d'octubre 2019 fins al 30 de gener 2020): 

  • Calendari del grups de conversa d'anglèspdf(Inici de les sessions: dimarts 15/10/2019)
  • Calendari dels grups de conversa de francèspdf(Inici de les sessions: dilluns 14/10/2019)

NOVETAT! DISTRIBUCIÓ GRUPS DE CONVERSA 2n QUADRIMESTRE (a partir del 03 de febrer 2020 fins al 06 (anglès) / 07 (francès) de maig 2020): 

  • Calendari del grups de conversa d'anglèspdf(Inici de les sessions: dimarts 04/02/2020)
  • Calendari dels grups de conversa de francèspdf(Inici de les sessions: dilluns 03/02/2020)

*Es considera alumnat oficial aquell que ha satisfet el pagament de les corresponents taxes i/o preus públics del seu curs més l'import de 30€ en concepte d'activitats complementàries.

*L'alumnat que vulgui accedir als grups de conversa ha de disposar del seu Carnet d'estudiant actualitzat al curs 2019-2020 i amb el corresponent segell de la secretaria del centre. Us podeu imprimir el vostre Carnet d'estudiant des d'aquest mateix web (descarregable aquí) i segellar-lo a la secretaria del centre en horari d'atenció al públic.

GuardarGuardarGuardarGuardarGuardarGuardarGuardar
Go to top